Upphovsrätt, kopiera och publicera bilder hittade på nätet?

Upphovsrätt

Bröllop mellan Caroline och Mathias i Oskarshamns stadskyrka.
( Foto: Peter Holm / Bigfoto )

Får man ta en bild på internet och göra vad man vill med den? Har den som är med på bilden rätt att bestämma hur bilden får användas? Det kan skrivas hur mycket som helst om detta, men det korta svaret är NEJ på båda frågorna. Man får inte ta en bild från internet och göra vad man vill med den (men man får göra ganska mycket), och den som är med på bilden har inte rätt att bestämma hur bilden får användas. Jag tänkte här försöka bena ut vad man egentligen får göra med en bild man hittar på nätet, oavsett om man själv är med på bilden eller inte.

Kopiera och publicera

Får man kopiera och publicera en bild från nätet? Här är det viktigt att skilja på att kopiera och publicera. Det är tillåtet att kopiera en bild på nätet. Man kan ladda hem den och visa den för familjen, skriva ut den och hänga på väggen eller bara spara den på hårddisken. Det är när man publicerar bilden för allmänheten som ”brottet” begås. Att t.ex. tanka hem en bild och lägga upp den på sin blogg eller Facebook, oavsett om du är med själv på bilden, är inte tillåtet! För att få publicera måste man få användningsrätt (förfoganderätt) till bilden, kanske genom att köpa den eller få den. Observera att vem som finns på bilden har ingen betydelse och det hjälper inte att ange vem som har tagit bilden. Den lilla symbolen för copyright (©) har inte heller någon praktisk betydelse för om en bild får användas fritt eller inte.

Vem äger bilden?

Är det fotografen, eller kanske den som är med på bilden, eller den som köpt bilden som äger den? Här måste man skilja på upphovsrätt och användningsrätt. Wikipedia skriver:

Upphovsrätt bygger på idén att den person som har skapat ett verk av en viss verkshöjd också ska ha ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas.

Upphovsrätt

Det är nästan alltid fotografen eller skaparen av bilden som äger upphovsrätten. Om man inte har avtalat något annat så är det samma person som har användningsrätten. Det är alltså fotografen som bestämmer hur bilden får användas. En person som har hamnat på bild kan inte begära att få en kopia, att bilden ska raderas eller något annat. Det är fotografen som bestämmer vad som ska hända med bilden och befinner man sig på en plats där allmänheten har tillträde så får man finna sig i att man kan hamna på bild. Enda undantagen är om det finns ett uttalat fotoförbud på platsen som t.ex. vissa skolor, idrottsarenor, militära objekt m.m. Inte ens polis på platsen får beslagta minneskort med bilder utan ett domstolsbeslut eller misstanke om brott. Sedan bör ju givetvis fotografer respektera människor som inte vill hamna på bild men det är en annan fråga.

Användningsrätt

Användningsrätten till en bild kan säljas eller ges bort till t.ex. en kund, bildbyrå, kompis eller annat. Det kan vara exklusivt så att kunden är den enda som får använda bilderna, eller ej exklusiv så att fotografen fortfarande få använda bilden och kanske t.o.m. sälja den vidare flera gånger. Hur någon får använda bilden beror på vad man har kommit överens om med den som äger upphovsrätten.

Exempel

Hur funkar detta då i praktiken? Säg att du har hittat en bild som du vill spara och använda som profilbild på Facebook eller lägga upp i ditt Instagramflöde. Att tanka hem den och spara den är helt OK, men för att publicera den i t.ex. ditt Instagramflöde måste du ha tillstånd från den som äger rättigheterna till bilden. Det spelar ingen roll om du själv är med på bilden. Men om du inte vill att fotografen ska visa bilden på sin egen blogg eller Facebooksida då? Det spelar inte heller någon roll. Har du befunnit dig på en allmän plats där inget uttalat fotoförbud råder så får du räkna med att hamna på bild och att den kan komma att visas. Det finns sedan juli 2013 en lag som förbjuder kränkande fotografering. Det är dock upp till domstol att avgöra om ett foto kan anses kränkande och inget man kan ta till för att få bort en pinsam bild från lekarna på midsommarfesten. Men som jag skrev tidigare, fotografer har ett stort ansvar att respektera människor som inte vill hamna på bild.

Kortfattat kan man säga att om du hittar en bild på nätet som du vill använda – fråga fotografen. De flesta blir nog ganska smickrade om du tycker att just hans/hennes bilder är värda att spridas. I värsta fall får du ett nej och slipper en fet faktura eller åtal och skadestånd.

Ewa Wieselgren har skrivit en bra text på GP om upphovsrätt och hur det funkar, framförallt på Facebook.
Där skriver hon bl.a.

I praktiken betyder det att du inte får ta andras foton och texter från Facebook eller något annat ställe och publicera som dina egna. Det spelar ingen roll att du skriver varifrån det är hämtat, eller talar om vem som är upphovsman. Att du anger källan ger dig ingen rätt att använda bild och text. Undantaget är om det tydligt står skrivet att materialet FÅR vidarepubliceras. Webbsidor som har länkar för delning till Facebook och Twitter godkänner att du delar materialet just så. Delningslänken ger dig ingen rätt att kopiera innehållet och använda på annat sätt.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Instagram